Vilka tjänster kan Turn Electric erbjuda?

Affärs- och konceptutveckling

Transportsystemet transformeras i hög takt i och med elektrifiering. Behöver din verksamhet förändras i takt med omvärlden? Vi hjälper er att analysera och finna er roll i nya värdekedjor på en snabbt växande marknad. 

Några exempel på vad vi kan erbjuda är marknadsanalyser, handlings- och färdplaner, investeringsunderlag samt analys av vilka krav som ställs på organisationen.

Strategisk rådgivning

Ibland behövs ett bollplank för att navigera i den snabba omställningen. Vi kan bistå som strategiska rådgivare till styrelser och företagsledningar. 

Vill du utveckla ditt företag och är osäker på vart du ska vända dig? Låt oss vägleda dig. En organisation kan röra sig framåt med hjälp av små förändringar. Men att bygga för framtiden i dagens snabbt föränderliga miljö innebär att kunna ta djärva chanser och fatta kloka beslut.

Projektledning

Vill du gå från idé till handling och etablera en laddinfrastruktur eller elektrifierad transportverksamhet? Vi hjälper dig med upphandlingsunderlag, leverantörsutvärderingar, bidragsansökningar, tillståndshandlingar, lokalisering och avtal. Vi kan också utgöra en värdefull resurs i ett befintligt projekt.

Föreläsningar och utbildningar

Är din organisation i behov att öka er kunskap om elektrifieringens möjligheter och krav? Kompetens är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga inom detta snabbt föränderliga område. Vi kan bistå med intressant och aktuell kunskap på workshops, seminarier och konferenser. 

Vi kan även skräddarsy utbildningar med inriktning på e-mobility som innefattar både fordon, laddning och det nya ekosystem som förändringarna skapar. 

Utredningar och analyser

Vår erfarenhet är att det ofta finns behov av förstärkning utifrån för att klara av att genomföra kvalificerade utredningar inom detta nya område. I nära samverkan med er kan vi på kort tid genomföra grundliga analyser och utredningar. 

Exempel på uppdrag kan vara att bidra med expertis i statliga utredningar, EU-projekt eller interna projekt.

Bemanning och rekrytering

Marknaden ställer helt nya krav på era medarbetare. Inom Turn Electric har vi ett brett kontaktnät med personer med lång erfarenhet från branschen. Är ni en nyetablerad aktör inom området eller har behov av att utöka verksamheten? Turn Electric kan hjälpa er med temporär uthyrning av expertis såväl som rekrytering av nya medarbetare med lämplig kompetensprofil.

 

©2020 by Turn Electric Advisory Nordic AB.