Sök
  • Karin Waldén

Var fjärde nyregistrerad bil i Sverige i februari var laddbar. Laddinfrastrukturen haltar något.


En fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen kommer kräva förstärkningar i elnätet, i alla fall i vissa utsatta områden. Här är det viktigt att man inte enbart tittar på utbyggnader av kapaciteten, utan att man också nyttjar möjligheten med smart laddning och laddar när kapaciteten finns tillgänglig. Detta är ju främst inom personbilstransporter där denna flexibilitet finns, men det är också detta segment som kommer stå för den största andelen av ökningen av elanvändningen för transporter.0 visningar

©2020 by Turn Electric Advisory Nordic AB.