Sök
  • Karin Waldén

Nu tvingas fastighetsbolagen ladda elbilarna

Uppdaterad: feb 18

Det kommer en ny lag som tvingar fastighetsägarna att stå för laddplatser till sina hyresgästers elbilar. Detta är en av många åtgärder för att minska Sveriges klimatpåverkan.

Riksdagen har beslutat att transportsektorn ska minska utsläppen med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.


Dagens begränsade möjligheter till laddning i flerbostadshus och på arbetsplatser är ett hinder för omställningen. Regeringen har insett att fastighetsägaren har en avgörande roll och därför kommer dagens byggregler kompletteras med krav på elbilsladdning. Kraven gäller alla uppvärmda byggnader, både bostäder och lokaler med minst 10 parkeringsplatser. Både parkeringar i garage och på mark omfattas så länge det är innanför byggnadens tomt. För bostäder ska varje parkeringsplats förberedas för laddning. För övriga byggnader ska minst var femte av parkeringsplatserna ska förberedas och minst en färdig laddplats ska finnas. Kraven gäller både nybyggnad och ombyggnad och gäller från maj 2020. Från 2025 kommer kraven även gälla retroaktivt för befintliga byggnader.


Idag får elbilisten ofta dra ett tungt lass med att få till en laddplats i flerbostadshuset eller på arbetsplatsen, säger Karin Waldén på Turn Electric. Vi vill att fastighetsägaren ska erbjuda laddplatser som en självklar del i hyresavtalet och med de nya kraven kommer det bli så på sikt.


0 visningar

©2020 by Turn Electric Advisory Nordic AB.