Sök
  • Olle Johansson

Varför är 2020 elbilens år?

Uppdaterad: feb 18

Elbilar och laddhybrider har funnits på marknaden i några år nu, med stadigt stigande försäljning. Men bilarna med sladd har hittills ändå varit i minoritet i den svenska nybilsförsäljningen. Blir 2020 året då helt eller delvis eldrivna på allvar gör avtryck i bilhallarna?


Det finns många skäl som talar för det - lägre batteripriser, större modellutbud och en delvis väl utbyggd laddinfrastruktur kan vara några tunga argument. Men störst påverkan får sannolikt ändå den EU-lagstiftning som varit känd sedan länge, även om den omskrivits i relativt liten omfattning. I korthet innebär EU:s ”emission reduction targets" att:


· År 2021 ska genomsnittet för nya bilar sålda inom EU vara 95 gram CO2/km, sett till varje enskild biltillverkares sålda bilflotta.

· År 2020 tillämpas infasningsregler som innebär att 95 gram ska nås, men med eftergiften att det endast beräknas på de 95 % av varje tillverkares mest effektiva bilar (de 5 % som släpper ut mest koldioxid räknas bort från medelvärdet).


Det första skälet att denna lagstiftning kan få fart på försäljningen är att det är dyrt för fordonstillverkarna att misslyckas. Det är i förväg fastställt ett bötesbelopp som drabbar den biltillverkare som inte når målet, och ju längre ifrån målet man är, desto högre böter. En färsk rapport från konsultföretaget PA Consulting pekar mot att de tretton största biltillverkarna har böter på ofattbara 145 miljarder att vänta om de inte tar krafttag för att accelerera utsläppsminskningarna. Volkswagen, Volvo Cars, Jaguar Land Rover och Toyota är enligt rapporten några av företagen på väg mot saftiga böter. Exempelvis skulle Jaguar Land Rovers uppskattade böter vara hela fyra gånger större än deras vinst under 2018.


Det andra skälet, tätt knutet till det första, är att den snabbaste vägen att får ner sina genomsnittliga utsläpp enligt EU:s sätt att räkna är att sälja fler elbilar och laddhybrider. Det säger väl sig förvisso självt att lösningen är att sälja bilar med låga utsläpp. Men under 2020 finns övergångsregler som innebär att alla bilar en tillverkare säljer som har utsläpp under 50 gram får räknas två gånger.


Kanske är det EU:s regelverk som redan sätter sitt avtryck på 2020 års bilförsäljning i Sverige. Enligt registreringsdata från BilSweden rivstartade försäljningen av laddbara bilar under januari då ungefär var tredje bil som registrerades var laddbar, en ökning med 94 procent jämfört med samma månad föregående år. Är det ketchupeffekten vi nu börjar se på riktigt?

0 visningar

©2020 by Turn Electric Advisory Nordic AB.