Turn Electric

Din kompass inom E-mobility - erfarenhet och expertis till ditt förfogande. Välkommen att utmana oss!

 
 

Karin Waldén

Expert på affärsutveckling inom e-mobility för energi- och fastighetsbolag.

 

Om oss på 8 sekunder

Turn Electric har unik kunskap och mångårig erfarenhet inom e-mobility. Vi bidrar med spetskompetens till företag och organisationer i syfte att utveckla nya och befintliga affärer. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut i frågor som rör elektrifierade transporter och laddinfrastruktur.

Vi är en grupp erfarna experter som har jobbat inom området e-mobility i olika ledande roller på större och mindre företag det senaste decenniet. Tillsammans har vi djup kunskap inom laddinfrastruktur, molnlösningar och betalningssystem, affärsmodeller för laddlösningar, projektering, konceptutveckling, upphandlingsunderlag samt behovsanalyser.

jon-flobrant-VHlrCYpJGEY-unsplash.jpg
 

Vad erbjuder Turn Electric?

Image by Ian Schneider

Affärs- och konceptutveckling

Vi hjälper er att analysera och finna er roll i nya värdekedjor på en snabbt växande marknad.

Strategisk rådgivning

Ibland behövs ett bollplank för att navigera i den snabba omställningen. Vi kan bistå som strategiska rådgivare till styrelser och företagsledningar.

Image by Anastasia Petrova
Kvinna Lecturer

Föreläsningar och utbildningar

Kompetens är förutsättning för att vara konkurrenskraftiga inom detta snabbt föränderliga område. Vi kan bistå med intressant och aktuell kunskap på workshops, seminarier och konferenser.

Bemanning och rekrytering

Marknaden ställer helt nya krav på era medarbetare. Inom Turn Electric har vi ett brett kontaktnät med personer med lång erfarenhet från branschen.

Image by Dan Dimmock
Image by Stephen Dawson

Utredningar och analyser

Vår erfarenhet är att det ofta finns behov av förstärkning utifrån för att klara av att genomföra kvalificerade utredningar inom detta nya område.

 

Kontakta oss

 

©2020 by Turn Electric Advisory Nordic AB.